Συμμετοχές σε έργα

Η συμμετοχή της εταιρείας σε ένα πλήθος έργων, έχει δώσει το προβάδισμα της εταιρείας στην αγορά όσον αφορά την εξειδίκευση, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία….

Τράπεζες :

 • Πειραιώς
 • Μακεδονίας Θράκης
 • Εργασίας
 • Αγροτική
 • Alpha
 • Eurobank
 • Εμπορική
 • Ευξείνου Πόντου
 • Probank
 • Βιομηχανίες :

 • ΕΚΟ
 • Rilken
 • Air Liguide
 • Shell
 • Hellascan
 • Εμπορικές Εταιρείες :

 • Macro cash & Carry
 • Toyota
 • Εκδοτική Β.Ελλάδος
 • Όμιλος Μασούτη
 • Όμιλος Carrefour-Μαρινοπουλος
 • Ελγέκα
 • Δημόσιος τομέας :

 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουρ. Εσωτερικών
 • Υπουρ. Εθν.Παιδ/Θρησκευμάτων
 • ΑΠΘ
 • ΕΛΤΑ
 • ΜΟΔ
 • Aλλα :

 • Ανατόλια Κολέγιο
 • Noesis