Ενημέρωση Δήλωσης Απορρήτου σύμφωνα με το GDPR (Κανονισμό ΕΕ 2016/679)

Η εμπιστοσύνη σας είναι σημαντική για εμάς!

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την Uniplus η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία.

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι κατανοείτε ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλέξουμε για εσάς όταν έρχεστε σε επαφή με την Uniplus, πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και πως τα διατηρούμε ασφαλή.

Η Δήλωση Απορρήτου εξηγεί:

  • ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς
  • γιατί συλλέγουμε τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα
  • πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
  • ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας
  • που διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα
  • ποιο το χρονικό διάστημα αποθήκευσης
  • ποια είναι τα δικαιώματα σας
  • πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  • πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Για να διαβάσετε την Δήλωση Απορρήτου πατήστε εδώ.

Γράφτηκε από:

avatar

Σχεδιασμός, υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, εγκαταστάσεις, υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και δικτύων για παροχή λύσεων υψηλού επιπέδου προς τους τελικούς πελάτες σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.